Oiliv to kompozycję zdrowych olejów roślinnych dla całej rodziny
12/11/2022 0 Komentarzy

Podczas przedstawionego badania, sprawdzano wpływ olejów roślinnych na biofizyczne i biochemiczne właściwości błonowych komórek nabłonka barwnikowego siatkówki.

Celem pracy było zbadanie wpływu wzbogacania olejem roślinnym komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE) na ich właściwości biochemiczne i biofizyczne. W tym celu komórki RPE inkubowano z 4 różnymi olejami roślinnymi (oliwa z oliwek, olej kukurydziany, olej arganowy i olej z lniany).

Cytotoksyczność tych olejów roślinnych oceniano in vivo na 8-tygodniowych myszach oraz in vitro za pomocą testów neutralnej czerwieni i YO-PRO-1. Płynność błony oceniano metodą anizotropii fluorescencji przy użyciu sondy fluorescencyjnej difenyloheksatrienu, a skład kwasów tłuszczowych błony oceniano metodą chromatografii gazowej.

Żaden z badanych olejków nie wykazywał działania cytotoksycznego. In vitro oleje bogate w kwasy omega-3 poprawiły płynność błon o 47% w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Zawartość omega-3 PUFA w błonach zmniejszyła się o 38% do 55%, gdy komórki inkubowano oddzielnie z oliwą z oliwek, olejem kukurydzianym lub olejem arganowym i wzrosła, gdy komórki inkubowano z mieszaniną tych olejów lub z samym olejem z lnianym (odpowiednio 50% i 103% wzrostu).
Wyniki pokazują, że kwasy tłuszczowe w oleju roślinnym włączają się do komórek siatkówki i zwiększają płynność błony komórkowej.

Kompozycje olejów roślinnych można kupić w sklepie Oiliv.

Źródło: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24144052

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.